Besökare
Industry

Göteborg Film Festival Campus

Göteborg Film Festivals filmpedagogiska verksamhet.

47:e festivalen
26 Jan -
4 Feb, 2024

Göteborg Film Festival Campus är festivalens filmpedagogiska verksamhet. Vi har i dagsläget åtta erfarna filmpedagoger som genomför stora och små filmpedagogiska projekt över hela Västra Götaland. Filmpedagogik är ett sätt att väcka intresse för film och kunskapen om filmmediet till fler.

Målsättningen med Göteborg Film Festivals filmpedagogiska verksamhet är att väcka deltagarens kreativitet och tro på att ens egen berättelse är viktig och går att förmedla till andra. Genom att själv göra film får deltagaren en förståelse för dramaturgi och källkritik vad det gäller rörlig bild. I filmbranschen finns det många olika uppgifter och roller – och genom att låta hela klasser göra film hoppas vi kunna inspirera någon till en karriär inom filmmediet. Vi arbetar oftast med iPads och iMovie som verktyg för att deltagarna ska kunna fortsätta att göra film efter att projektet är avslutat. Vi rekommenderar även projektägaren att lärarna deltar i en workshop för att förstå vad eleverna gör och för att kunna genomföra liknande projekt framöver.

Varför bedriver vi filmpedagogisk verksamhet?

Idag har rörliga bilder ersatt text som det viktigaste kommunikationsmedlet. Särskilt unga människor ägnar enormt mycket tid åt rörliga bilder, både sådana som producerats av professionella filmskapare och sådana som de skapar själva. Trots det lägger skolan enorma resurser på att lära unga att formulera och förstå olika typer av texter, men väldigt lite tid på den rörliga bildens grammatik.

Göteborg Film Festivals filmpedagogiska arbete syftar till att inspirera barn och unga till att formulera sig konstnärligt i rörlig bild, låta dem möta en större mångfald av filmbilder och ge dem verktyg för att kritiskt reflektera kring de rörliga bilder de ser och skapar. Målet är att stärka barns och ungdomars egen röst och främja konstnärlig utveckling och demokratisk delaktighet.

Vår metod utgår från kombinationen av att skapa och se. Genom att göra filmer tillsammans vill vi väcka de ungas skaparglädje och uttrycksvilja, och genom att se och samtala om film vill vi stärka de ungas visuella kompetens och etablera en länk mellan de bilder vi ser och de vi själva skapar.

Vi vill också möjliggöra för fler att drömma om att bli framtidens regissörer och skådespelare. Idag speglas inte Sveriges befolkning i de som arbetar professionellt med film och rörliga bilder, varken framför eller bakom kameran. Stora grupper känner sig inte välkomnade till filmbranschen, eller ens till biografen. Det är både ett demokratiskt och konstnärligt problem att den dörren upplevs som stängd. Genom vårt arbete med barn och unga vill vi öppna den för fler.

Göteborg Film Festival

Göteborg Film Festival är en ideell förening som varje år arrangerar Göteborg Film Festival i januari, Open Air – gratis utomhusbio i sommarnatten och Göteborg Film Festival Prisma som är festivalen för unga filmälskare och går av stapeln i oktober varje år. Organisationen driv utan vinstsyfte, målet är att vara navet för filmkulturen i Norden och att sprida värdefull film till fler.

Få vårt nyhetsbrev

Vi delar aldrig din e-post med någon och du kan när som helst avbryta prenumerationen